Jste zde

17VOPPMS - Odborná praxe pro obor SIPZ

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VOPPMS Z 2 0P+9C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Odborná praxe je zaměřena na poznání činnosti manažera ve zdravotnickém zařízení nebo ve výrobní či servisní organizaci v oblasti zdravotnictví apod. Praxe budou připraveny individuálně na základě požadavku studenta vyjádřeného do konce 17. 3. 2017 a budou spočívat převážně ve stínování zvoleného manažera.

Požadavky:

1. OP v rozsahu 100 h (student má možnost volby absolvování praxe v souvíslém bloku, případně pravidelně v průběhu semestru)

2. Odevzdání potvrzení o absolvování praxe od příslušného subjektu.

3. Vyplněný dotazník o průběhu praxe (zpětná vazba pro FBMI)

4. Sturčná hodnotící zpráva o praxi - volná forma (esej)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem volitelné odborné praxe je, aby absolventi oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví získali praktické návyky a dovednosti pro své budoucí uplatnění v praxi po absolvování dvouletého magisterského studijního oboru dle platné akreditace udělené MŠMT ČR, a to nejen z hlediska získání odborných dovedností, ale i práce v kolektivu.

Studijní materiály:
Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: