Jste zde

17PBOAFPO - Anatomie a fyziologie oka a obecná a speciální patologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOAFPO ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Úvod do patologie: definice, cíle, historie, nemoc, symptom. Etiologie a patogeneze nemoci na orgánové, tkáňové, buněčné a molekulární úrovni. Zevní faktory vzniku a rozvoje nemoci. Patogenní podněty. Hojení rány. Zánět jako obranný a autoagresivní fenomén. Poruchy cirkulace, atrofie, nekrózy. Nádory. Specifické znaky patologických změn centrálního nervového systému, oka, optické dráhy.

Požadavky:

Zkouška:

aktivní účast na přednáškách, prokázání znalostí odpovídajících odpřednášené látce,

písemné prokázání získaných znalostí testem, 80% úspěšnost.

Ústní zkoušení na základě rozhodnutí garanta předmětu.

upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

1. týden: Postavení a vymezení patologie. Koncept tkáňové patologie, pracovní metody. Rozdělení patologie. Příčiny nemocí.Etiologická a systémová patologie.

2. týden: Regresivní změny, pojem smrt. Nekróza, apoptóza, atrofie. Dystrofie.

3. týden: Zánět - anatomické a klinické znaky. Zánět akutní a chronický.

4. týden: Nádory - nádorové onemocnění. Kancerogeneze, benigní a maligní nádory. Grading a staging nádorů.

5. týden: Progresivní změny. Teratologie: chromozomální, genetické a epigenetické defekty.

6. týden: Etiologická patologie. Infekční choroby. Neinfekční onemocnění. Poruchy výživy. Poruchy imunity.

7.týden: Patologie oka. Úvod do základů vyšetření, nutných k posouzení patologických změn. Okolí oka, orbita, slzný aparát (slzná žláza a odvodné slzné cesty), překrvení bulbu- povrchní a hluboká injekce

8. týden: Poloha a postavení bulbu, motilita bulbu, rohovka - povrch , tlouštka a endotel, přední komora

9. týden: Onemocnění čočky - katarakta , sklivec

10. týden: Onemocnění sítnice a zrakového nervu . Glaukom

11.týden: Dědičná onemocnění, změny u refrakčních vad

12.týden: Strabismus

13. týden Úrazy očnice

14. týden Onemocnění zrakového nervu

Osnova cvičení:

Neurčena

Cíle studia:

Základní kurz obecné patologie a úvod do patologie oka.

Studijní materiály:

Silbernagel S.: Atlas patofyziologie člověka. GRADA Publishing a.s.. Praha 2001.

Fakan, F.: Přehled patologie, Karolinum 2005

Bártová, J.: Patologie pro bakaláře, Karolinum 2004

Vokurka M. a kol.: Patofyziologie pro nelékařské směry. Karolinum. Praha 2005.

Kuchynka, P.: Oční lékařství, Grada 2007.- (vybrané kapitoly)

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
Soubor Harmonogram ZS 2020/2118.33 KB