You are here

17AVCK2 - Czech Conversation B2

Code Completion Credits Range Language
17AVCK2 Z 2 2C English
Garant předmětu:
Eva Motyčková, Hana Rogalewiczová
Lecturer:
Eva Motyčková, Vladimír Rogalewicz
Tutor:
Eva Motyčková, Vladimír Rogalewicz, Hana Rogalewiczová
Supervisor:
Department of Biomedical Technology
Synopsis:

Continuation ( from the winter semester) of Czech language for foreigners.

Requirements:

2 sick leaves, test (60% to pass)

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:

1. Co jsi dělal? Minulýn čas, lokativ, otázka kde?

2. Země, národnosti, jazyky. Moje země , moje město.

3. Dům a byt. Slovesa s akuzativem, množné číslo, číslovky, datum.

4. Hledání bydlení, vybavení bytu, bydlení na koleji.

5. Plánujeme víkend, budoucí čas, otázky na směr kam?, slovesa s předložkou „na“

6.Volnočasové aktivity, můj víkend

7.Lidksé tělo. Osobní zájmena - dativ, akuzativ, předložka pro, za, na

8. U lékaře, v nemocnicic, v lékárně.

9. Studium na FBMI, obory, praxe, studentský život.

10. Na dovolené, pohybová slovesa, předpony.

11. Cestování

12. Problémy na cestách, kontrolní seznam.

13. Opakování

14. Esej, zápočet

Study Objective:
Study materials:

Czech Step by Step

Note:
The course is a part of the following study plans:
Downloads: