Jste zde

17VZRT - Základy ruské odborné terminologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VZRT Z 2 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět Základy ruské odborné terminologie je určen pro studenty, kteří se chtějí naučit používat ruský jazyk, nebo si chtějí zopakovat, prohloubit a rozšířit znalosti ruského jazyka. V první části předmětu (odborná terminologie I) jednotli-vá témata pokrývají základní oblasti obecné komunikace (běžné obraty, člověk, škola, orientace ve městě, pamětihodnos-ti, stravování, kultura, sport, záliby, cestování apod.). Jednotlivé lekce mají v zásadě stejné uspořádání. Začínají z dopo-ručeného slovního minima k tématům, které jsou určeny k procvičování a tento materiál se promítá do následujících dia-logů, které zachycují reálné situace z běžného života. Cvičení jsou zaměřena na procvičování a upevňování příslušné slovní zásoby a částečně také gramatiky související s tématem. Důraz je kladen na aktivní užívání ruštiny, pochopení podobností i odlišností češtiny a ruštiny, schopnost dorozumět se v nejčastějších situacích a pohotové vyjadřování.

Požadavky:

zápočet:

100% účast na cvičeních,

písemné prokázání získaných znalostí testem, 75% úspěšnost.

Osnova přednášek:

Neurčena

Osnova cvičení:

1. - 3. týden Seznámení s ruskou abecedou

4. - 6. týden Seznámení se s psaním ruských slov a vět

7. - 10. týden Základy mluvení v oblasti obecné komunikace

11. - 14. týden Základy odborné terminologie v oblasti ochrany veřejného zdraví

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

V. Nekolová, I. Camutaliová, A. Vasiljevová: Ruština nejen pro samouky, Praha 2007, ISBN: 978-80-7335-112-0

P. Pohlei, M. Šroubková: Praktický slovník rusko-český a česko-ruský, Praha 2003, ISBN: 80-7335-030-0

H. Žofková, R. Hříbková, M. Horvátová, J. Janešová, L. Prokopová: Ruština ihned k použití - do kapsy. Praha 2008, ISBN: 978-80-7335-087-1

Doporučená literatura:

Česko-anglicko-německo-rusko-slovenský on-line slovník radiologie, toxikologie a krizového řízení

http://apps.zsf.jcu.cz/data/slovnik/index.php

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: