Jste zde

17VZKI - Základy komunikace s imigranty

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VZKI Z 2 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět - Základy komunikace pro imigranty z arabských zemí je určen pro studenty, kteří se chtějí naučit používat základy arabského jazyka tak, aby byli schopni v rámci svého možného uplatnění v zařízeních MV ČR a pracovat s imigranty z arabských zemí tak, aby v jednoduchých běžných situacích, vyžadujících přímou výměnu informací o známých téma-tech a činnostech, zvládli krátkou společenskou konverzaci. Jednotlivá témata pokrývají zá-kladní oblasti obecné komunikace (běžné obraty, člověk, lékař, nemoci, škola, orientace ve městě, stravování, kultura, sport, záliby, kontakt s úřady apod.). Pozornost je věnována rozdí-lům přístupů k řešení běžných denních i krizových situací.

Jednotlivé lekce mají v zásadě stejné uspořádání. Začínají z doporučeného slovního minima k tématům, které jsou určeny k procvičování, a tento materiál se promítá do následu-jících dialogů, které zachycují reálné situace z běžného života. Cvičení jsou zaměřena na pro-cvičování a upevňování příslušné základní slovní zásoby a částečně také gramatiky související s tématem. Důraz je kladen na základy aktivního užívání arabštiny, schopnost dorozumět se v nejčastějších situacích a pohotové vyjadřování.

Požadavky:

zápočet:

80% účast na cvičeních

prokázání získaných znalostí ústním pohovorem na konci semestru

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.- 2. týden - výslovnost, arabské hlásky a souhlásky, slabika, přízvuk

3.- 4. týden - pravopis, psaní, gramatická část

5. týden - číslovky

6.- 7. týden - čas, datum, osobní údaje

8. týden - doprava

9.- 10. týden - ubytování

11.- 12. týden - jídlo a stravování

13.- 14. týden - opakovací lekce

----------------------------------------

1. týden - pošta, internet

2.- 3. týden - zdraví, nemoci, lidské tělo

4. týden - pošta

5.- 6. týden - obchody, nákupy

7.- 8. týden - rodina a příbuzní, národní zvyky a tradice

9.- 10. týden - byt, bydlení a služby

11.- 12. týden - škola, vzdělání

13.- 14. týden - opakovací lekce

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání.

Studijní materiály:

[1]Jiří Fleissig, Charif Bahbouh: Základy moderní spisovné arabštiny díl I. a díl II. Dar Ibn Rushd, Praha 1997.

[2]Jiří Fleissig, Charif Bahbouh: Česko-arabská a arabsko-česká konverzace. Dar Ibn Rushd, Praha 1999.

[3]Charif Bahbouh: Čeština pro Araby. Dar Ibn Rushd, Praha 1997.

[4]Jiří Fleissig, Charif Bahbouh : Česko-arabská konverzace. Dar Ibn Rushd, Praha 1992.

[5]Lingea: Česko-arabská konverzace. 2014.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: