Jste zde

17VNJ1 - Německý jazyk pro středně pokročilé I

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VNJ1 Z 2 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Konverzace na obecná i odborná témata. Procvičování schopnosti porozumění psanému a mluvenému textu a schopnosti formulovat jasně názor v návazné diskusi o nastíněném problému. Nacvičování jazykových dovedností pro časté profesní situace.

Utvrzení nejdůležitějších gramatických jevů a vysvětlení obtížnější gramatiky typické pro odborné texty.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: účast na cvičeních (80%), úspěšný písemný test (minimálně 60%)

Osnova přednášek:

přednášky nejsou

Osnova cvičení:

1. Úvod do studia, seznámení

2. Práce s odborným textem dle zaměření uchazečů, perfektum

3. Poslech - zprávy, perfektum

4. Práce s odborným textem dle zaměření uchazečů, infinitiv s zu

5. Video, infinitiv s zu

6. Práce s odborným textem dle zaměření uchazečů, préteritum

7.Porozumění textu, préteritum

8. Poslech - zprávy, vedlejší věty

9. Práce s odborným textem dle zaměření uchazečů, vedlejší věty

10. Video, předložkové vazby

11.Práce s odborným textem dle zaměření uchazečů, předložkové vazby

12. Porozumění textu, vánoce

13. Opakování, test

14. Zápočty

Cíle studia:

Umožnit studentům zvýšit schopnost komunikace v NJ s ohledem na běžnou slovní zásobu i na odborný jazyk.

Porozumění delším textům, účinné a jazykově více méně správné používání NJ ve společenském i profesním životě.

Studijní materiály:

Materiály dle uvážení vyučujícího.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: