Jste zde

Fyzioterapie - prezenční forma

Kód Název
17PBFAOK Anatomie a obecná kineziologie
17BFAOK1 Anatomie a obecná kineziologie I
17BFAOK2 Anatomie a obecná kineziologie II
17PBFAOKS Anatomie a speciální kineziologie
17PBFBLT Balneoterapie
17BFBLT Balneoterapie
17PBFBLG Biologie
17BFBLG Biologie
17PBFBB Biomechanika a biomateriály
17BFBB Biomechanika a biomateriály
17PBFEGT Ergotarapie a ergonomie
17BFEGT Ergoterapie
17PBFEVF Etika ve fyzioterapii
17BFEVF Etika ve fyzioterapii
17PBFFLM Fyzikální léčebné metody
17BFFLM Fyzikální léčebné metody
17PBFFZN Fyziologie a základy neurověd
17BFFZN Fyziologie a základy neurověd
17BFF1VP Fyzioterapie I -vyšetřovací postupy
17PBFF1VP Fyzioterapie I. - vyšetřovací postupy
17PBFF2TP Fyzioterapie II - metody, terapeutické postupy a koncepty
17BFF2TP Fyzioterapie II- terapeutické postupy, metody a koncepty
17BFFPE Fyzioterapie v pediatrii
17PBFFPE Fyzioterapie v pediatrii
17PBFGYP Gynekologie a porodnictví
17BFHAE Hygiena a epidemiologie
17PBFHAE Hygiena a epidemiologie
17PBFISZ Informační systém ve zdravotnictví
17BFISZ Informační systémy ve zdravotnictví
17BFLTV Léčebná tělesná výchova
17PBFLTV Léčebná tělesná výchova
17BFMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
17PBFMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
17BFMMT Masáž a měkké techniky
17PBFMMT Masáž a měkké techniky
17BFMVP Metodologie výzkumné práce
17PBFMVP Metodologie výzkumné práce
17PBFNRFA Neurofyziologie
17BFNRF Neurofyziologie
17PBFNRF Neurofyziologie
17BFNEU Neurologie
17PBFNEU Neurologie
17BFOAR1 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení I
17BFOAR2 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení II
17PBFOAR2 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení II.
17BFOAR3 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení III
17PBFOAR3 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení III.
17PBFOAR1 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení nemocnice I.
17PBFOPR1 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice I
17BFOPR1 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice I
17BFOPR2 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice II
17PBFOPR2 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice II.
17BFOPR3 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice III
17PBFOPR3 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice III.
17BFORU1 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu I
17PBFORU1 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu I.
17BFORU2 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu II
17PBFORU2 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu II.
17BFORU3 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu III
17PBFORU3 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu III.
17PBFOTP Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
17BFOTP Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
17PBFPAS Pohybové aktivity a sport handicapovaných
17BFPAS Pohybové aktivity a sport handicapovaných
17PBFPAO Protetika a ortotika
17BFPAO Protetika a ortotika
17PBFPPO První pomoc
17BFPPO První pomoc
17PBFRPP Rehabilitační propedeutika
17BFRPP Rehabilitační propedeutika
17PBFSBP Seminář k bakalářské práci
17BFSBP Seminář k bakalářské práci
17PBFSPR Sociální a pracovní rehabilitace
17BFSPR Sociální a pracovní rehabilitace
17PBFSPA1 Sportovní aktivity I.
17PBFSPA2 Sportovní aktivity II.
17PBFSPA3 Sportovní aktivity III.
17BFTV1 Tělesná výchova I
17BFTV2 Tělesná výchova II
17PBFVLG1 Vnitřní lékařství a geriatrie I.
17PBFVLG2 Vnitřní lékařství a geriatrie II.
17PBFVVK Vývojová kineziologie
17BFVVK Vývojová kineziologie
17PBFZFA Základy farmakologie
17BFZFA Základy farmakologie
17BFZKO1 Základy klinických oborů I
17BFZKO2 Základy klinických oborů II
17PBFZLCH Základy lékařské chemie a biochemie
17BFZLCH Základy lékařské chemie a biochemie
17BFZOT Základy odborné terminologie
17PBFZOT Základy odborné terminologie
17BFZPF Základy patologické fyziologie
17PBFZPF Základy patologické fyziologie
17BFZPA Základy patologie
17PBFZPA Základy patologie
17BFZPS Základy pedagogiky a speciální pedagogiky
17PBFZPS Základy pedagogiky a speciální pedagogiky
17BFZPP Základy psychiatrie a psychoterapie
17PBFZPP Základy psychiatrie a psychoterapie
17PBFZRM1 Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové I.
17PBFZRM2 Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové II.
17BFZRM Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, metoda L.Mojžíšové
17BFZSI Základy statistiky a informatiky
17PBFZSI Základy statistiky a informatiky
17PBFZTV1 Zdravotní tělesná výchova I.
17PBFZTV2 Zdravotní tělesná výchova II.
17PBFZB Zdravotnická biofyzika
17BFZB Zdravotnická biofyzika
17PBFZLN Zdravotnická legislativa
17BFZLN Zdravotnická legislativa a normy
17PBFZBP Zpracování bakalářské práce
17BFZBP Zpracování bakalářské práce