Jste zde

F7PBRNM2 - Nukleární medicína II

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRNM2 Z,ZK 2 1P + 1C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Nukleární medicína I (F7PBRNM1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení posluchačů s problematikou radionuklidových diagnostických a terapeutických metod. Dále je přednesena specifická problematika radiační ochrany na pracovištích nukleární medicíny.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zápočet bude probíhat písemnou formou, úvodní test na 1. cvičení a zápočtový test, ústní zkouška,

Požadavky na studenta: účast na cvičeních, maximálně 1 neomluvená absence, vypracování seminární práce.

Osnova přednášek:

1. týden Historie a principy radionuklidových vyšetření.

2. týden Druhy scintigrafických vyšetření, statické, dynamické a celotělové vyšetření, gamakamera.

3. týden Dynamická scintigrafie: pojem ROI, funkční křivky, parametrické obrazy.

4. týden Kvantitativní vyhodnocení scintigrafického vyšetření.

5. týden Principy SPECT, PET.

6. týden Principy PET/CT.

7. týden Vyšetřovací metody v nefrologii a urologii.

8. týden Scintigrafické a funkční zobrazování štítné žlázy.

9. týden Zobrazování adenomů příštítných tělísek, dřeně a kůry nadledvin.

10. týden Specifické aspekty radiační ochrany v nukleární medicíně.

Osnova cvičení:

1.–2. týden Diagnostické a terapeutické radionuklidy.

3.–4. týden ROI a zakreslování kontur.

5.–6. týden Artefakty.

7.–8. týden Vyšetřovací metody v nefrologii a urologii.

9.–10. týden Scintigrafické a funkční zobrazování štítné žlázy. Zobrazování adenomů příštítných tělísek, dřeně a kůry nadledvin.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•KUPKA, Karel, Jozef KUBINYI a Martin ŠÁMAL. Nukleární medicína. 6. vydání (2. vydání v Nakladatelství P3K). V Praze: P3K, 2015. ISBN 978-80-87343-54-8.

•VLČEK, Petr. Praktická cvičení z nukleární medicíny. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1819-7.

•MYSLIVEČEK, Miroslav. Nukleární medicína. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1723-3.

•MÍKOVÁ, Vlasta, ed. Nukleární medicína: průřez vyšetřovacími metodami v oboru nukleární medicína. Praha: Galén, 2008. Care. ISBN 978-80-7262-533-8.

•KUBINYI, Jozef, Jozef SABOL a Andrej VONDRÁK. Principy radiační ochrany v nukleární medicíně a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0168-9.

Doporučená literatura:

•ŠABATA, Ladislav. Nukleární medicína – technické základy: přístrojová a výpočetní technika v nukleární medicíně, základy radiofarmak a specifika radiační ochrany v nukleární medicíně. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2019. ISBN 978-80-7394-734-7.

•HUŠÁK, Václav. Radiační ochrana pro radiologické asistenty. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. ISBN 978-80-244-2350-0.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: